1

“Hương Tràm Trà Tiên” Bài 7: Núi Mo-So: Tora Bora Việt Nam, quân y viện của Nguyễn Tấn Dũng – hoànglonghải

Trong thời kỳ chính quyền trung ương ở Saigon lo đảo chánh hơn lo đánh giặc, toàn bộ vùng Hà Tiên – Rạch Giá, phía Quốc Gia chỉ còn giữ được những cái lõm: các thị trấn Hà Tiên, Kiên Lương, các xã lỵ Vàm Rầy, Tri Tôn […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 227 other followers