2

Chết vì ngọn cờ

Cái bia trước trường Quốc Học Trường Quốc Học có hai cái bia.             Nói cho đúng là một tấm “bình phong” và một cái bia.             Cái “bình phong” được xây sát vào vách hàng rào của trường, cách cổng chính, phía phải, ngoài nhìn vào, khoảng một […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5 207 other followers