1

hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 19: Bắt cóc đòi tiền chuộc

Bây giờ, bọn alQeda hay bọn cướp biển ở eo biển Malacca hay bọn cướp biển Somali có bắt cóc đòi tiền chuộc thì việc làm của chúng cũng chỉ là “đàn em” của Việt Cộng. Việt Cộng thuộc “bậc sư” trong việc nầy.             Điều buồn cười […]

1

hoànglonghải – “Hương Tràm Trà Tiên” Bài 17: Nông trường chuối của Đại tá Tỉnh trưởng

Tôi không biết rõ tình hình ở trung ương, nhưng ở các tỉnh, các quận, khoảng năm 1973, 74 việc thành lập các Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp được dựng lên nhiều nơi; nhất là những quận lớn như quận Thốt Nốt tỉnh Long Xuyên, quận Kiên […]

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4 255 other followers