1

hoànglonghải – Vết Nám (Bài 28) Một ngày Chủ Nhật, “Vui chơi, tắm giặt, nghe đài” (1) (tiếp theo)

            Chúng tôi đem về anh em mỗi người một phần cơm. Thấy chén cơm lưng lẻo, anh Tâm nói:             -“Có chút xíu vầy mà ăn cái chi! Làm sao cho no đây trời!”             Ngọc “xùi” nói:             -“Nấu thêm một ít mà ăn!”

1

hoànglonghải – Vết Nám (Bài 28) Một ngày Chủ Nhật, “Vui chơi, tắm giặt, nghe đài” (1)

-“Đ. mẹ! Mấy thằng chèo (2) nầy đểu thiệt.”             Đang ngồi lặt rau muống với anh Lã Trung Tâm, nghe anh chưởi một câu như thế, ba bốn người chúng tôi cười to.             Tôi nói: “Cóc mở miệng là trời sắp mưa! Mưa nầy to lắm.”

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5 259 other followers